Facebook stránky galerie CS DE

Irina Birger /NL/

Text kurátora


Irina Birger: I-Sanctuary
8. 4. – 14. 5. 2015
galerie Kabinet T. / továrna Zlín /

 

Individuální spiritualita je dnes rozšířeným fenoménem. Religiozita v průběhu času přestává určovat, jak jedinec myslí a jedná, mění svůj vliv na společnost. Stejně tak se mění místa, na kterých se s religiozitou setkáváme. V současném umění se dostávají do popředí témata nové mytologie, spiritualismu a rituálů. Projekt Iriny Birger nazvaný I-Sanctuary nabízí spirituální zkušenost v prostorách galerie Kabinet T. Tento zážitek vyžaduje ztišení a pozornost, je blízký zkoumání vlastní osobnosti, ega, rozvíjení sebe sama. Birger jako kněžka ukazuje směr kudy jít i cestu, kterou sama ušla.

I-Sanctuary odkazuje ke jménu Irina i k zájmenu „já“ („I“). Jedná se o prostor umělkyně i diváka, který je vyzván k interakci, na niž může i nemusí přistoupit. Její práce se zabývají tématem konektivity v tom nejširším slova smyslu. Individualita se dostává do středu zájmu.  Podobně jako produkty Applu se jmenují Iphone, Ipad, IMac, je i Irinin prostor osobní („ego temple“), určený pro osobu, ne dav.  V kresbách promlouvá Irina Birger jednoduchými hesly či slovy, které jsou směřovány přímo na diváka („You Are Here“, Look Inside and Smile“, „Let it go“). Otevírá vlastní výklad prostoru („My Own Ritual Club“) nebo předkládá pocit, který prožila nebo chce sama navodit („Lonely“, „Lightness“, „Mind body“). Pohyb diváka je vymezen červeným kobercem, který definuje prostor galerie. Instalace drobných kreseb s textem dohromady s monumentální černou kresbou způsobuje, že i zběžná prohlídka si vyžádá nějaký čas. Instalaci Iriny Birger v rámci projektu I-Sanctuary uzavírá animace Practice of Silence, jež vzbuzuje meditativní a mírně psychedelické vjemy.

Propojením performance s obřadným rituálem či ceremonií se Irina Birger zabývá již poněkolikáté. Prvním takovým příkladem byl projekt „Betweeen Grey&Gold“ v pražské Meetfactory, kde výstavu koncipovala jako interaktivní událost, v níž navázala kontakt s návštěvníky galerie, zároveň zde prezentovala deník vlastních kreseb, kterým se věnuje každý den. Sakrálně koncipovaný prostor je jedním z možných vyjádření slavícího společenství, tento prostor jej zároveň výrazně ovlivňuje a formuje. Díky rituálům máme možnost prožít zážitek, jenž s sebou nese potenciál změny.
Irina Birger je vizuální umělkyně, působící v Holandsku, pocházející z Moskvy. V Jeruzalémě vystudovala Akademii výtvarných umění a designu Bezalel, následně studovala na Sandbergském institutu v Amsterdamu. K jejímu nejvlastnějšímu vyjádření patří kresba, které se téměř každodenně věnuje už od dětství. Analyzováním kresby jako média Birger zkoumá svět, univerzum, vesmír. Vedle toho se zabývá také jinými médii -  instalací, animací a experimentálním videem. Irina Birger žila a působila v mnoha zemích, jako je například Čína, Izrael, Německo, Rusko, Nový Zéland, Švýcarsko, Velká Britanie. Irina Birger je citlivou pozorovatelkou jedinců vyčnívajících ze skupiny.

Lucie Šmardová


Galerie Kabinet T. © 2008 - 2019 |  CZ | DE

Státní fond kultury ČR Ministerstvo kultury ČR Statutární město Zlín