Facebook stránky galerie CS DE

Šárka Koudelová, Ondřej Basjuk

Text kurátora


Šárka Koudelová, Ondřej Basjuk – CNS
Galerie Kabinet T.
Zlín
Termín: 2. – 31. 3. 2017
Kurátorka: Lenka Sýkorová

Výstavní projekt CNS se zaměřil na fenomén kresby jako nejpřímějšího výtvarného média zhmotňující myšlenku, ideu či nápad umělce do výtvarné podoby. Propojení mozku a ruky se stalo spojujícím článkem dvou umělců. Důraz byl kladen na současné možnosti v rámci rozvoje nových technologií při záznamu myšlenek, který byl akcelerován intermediální formou vedenou od malby, kresby, přes objekt, instalaci až po nová média. Výstava současně poukázala na propojení nervového systému dvou lidí – umělců a životních partnerů. Na výstavě umělci pracovali s přesahy kresby do dalších výtvarných médií. Jejich společná tvorba je protkaná vizuálními a obsahovými podobnostmi s určitým narativním charakterem. V jejich rukopise je znatelný zájem o převyprávění a osobní mytologii. Umělci vrstvily na sebe obrazová pole. Práce s historií, která si vyžaduje specifické sdělovací prostředky, byla v jejich podání transformována do multimediální formy. Vrstvením obrazů vytvářeli prostor pro hypertext, který je typický pro internetové prostředí. Pro oba autory je výchozí malba. Na expresivní pozadí proto kladli detailní malířské miniatury s propracovanou kresbou. Vizualizované vztahy mezi podněty a obrazy tak tvořili výslednou instalaci tzv. prostorovou kresbu, do které bylo možné vstoupit.

Lenka Sýkorová

Šárka Koudelová je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze. Prošla ateliéry grafiky II Vladimíra Kokolii, kresby Jiřího Petrboka a malby II Vladímíra Skrepla, kde diplomovala. Její tvorba je intermediální od malby, přes koláž, objekt až po kresbu. Pracuje s divákovým očekáváním a ráda experimentuje s malbou v kontextu dnešní vizuální kultury, která dnes a denně chrlí stále nové vizuální informace. Proto se její část mnohovrstevnaté tvorby nese na vlně post-internetu. (více: sarkakoudelova.blogspot.cz)

Ondřej Basjuk je absolvent Ateliéru grafika II Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho tvorba se pohybuje přes kresbu, malbu až po objekt a instalaci. Basjukův rukopis se odkazuje k archivnímu obratu, post-internetu a inspiraci orientem. V díle poukazuje na manipulace, které se objevují jak v samotném umění, tak i mimo něj. Do tvorby tak někdy přináší na první pohled neumělecké vlivy a reflektuje tím současnost. Je to známý romantik a vášnivý sběratel. (více: basjuko.blog.cz)

Šárka Koudelová a Ondřej Basjuk vedli v letech 2012 – 2015 Galerie K.art.on v Karlin Studios v Praze, kde se zaměřovali na umění na papíře – kresby, akvarely, multimediální i klasické grafiky, malby, koláže atd.

 


Galerie Kabinet T. © 2008 - 2019 |  CZ | DE

Státní fond kultury ČR Ministerstvo kultury ČR Statutární město Zlín