Facebook stránky galerie CS DE

Vladimír Véla, Jaromír Šimkůj

Text kurátora


Naturalismus

Vladimír Véla: obrazy / Jaromír Šimkůj: objekty

Výstava Naturalismus je koncipována jako dialog dvou umělců, které dělí jedna generace, umělecká zkušenost i východiska výtvarného projevu, přesto však ve výsledném výrazu i významu svého díla dospívají každý vlastní cestou k pozoruhodnému souzvuku: I když se Vélovy malby a Šimkůjovy kovové objekty mohou na první pohled jevit jako čistě abstraktní, jejich jádro je na výsost konkrétní. Východiskem se jim stala realita hmotného světa, jejíž principy, energii a uspořádání forem důkladně studují a transformují je do výtvarného jazyka. Jestliže Véla zoomuje předmět až do makro-detailu, který pietně vyjímá z celku, v monumentální formě jej přenáší na plátno, aby zkoumal jeho vnitřní pnutí a dynamické vnitřní děje, Šimkůj postupuje opačně. Vychází především z různých podob krajiny viděné při svých každodenních cestách z okna vlaku, jejíž proměnlivé kompozice převádí do primárních geometrických tvarů a linií zkonstruovaných z plechů a drátů. Oba umělci svůj přístup charakterizují jako naturalistický: Ke spatřené skutečnosti nic nepřidávají, jen ji „kondenzují“ do primárních forem a linií se strukturálně zpracovaným povrchem. Jejich tvorba je svého druhu meditací nad materiální bází jevů a jejich vzájemnými souvztažnostmi v prostoru, jejichž pevný řád s rozkoší nahlodávají subtilním prvkem nahodilosti a akcentem chyby.
 
Sochař Jaromír Šimkůj (*1955) studoval na Škole uměleckých řemesel v Praze a v Brně a následně na Pedagogické fakultě Masarykovy University a University Karlovy.
Jeho precizně řemeslně provedené, tvarově minimalistické objekty se vyznačují vyváženou kompozicí a delikátně zpracovanou povrchovou strukturou. Jeho plechové plastiky v subtilní výtvarné zkratce zhmotňují charakter i poezii krajiny, která se pro něj stala nevyčerpatelnou inspirací. Její obrysy se odráží i v drátěných objektech, které působí jako v prostoru zmražená kresba, písmo, či trajektorie pohybu. Tvorba Jaromíra Šimkůje zůstávala dlouho ukryta v jeho dílně v Lhotě Rapotině na Moravě a v širším celku byla veřejnosti představena teprve roku 2016 v brněnské galerii Ars a následně v rámci výtvarného sympózia v Mikulově.

Malíř Vladimír Véla (*1980) si v ateliéru prof. Zdeňka Berana na pražské AVU nejprve osvojil hyperrealistický malířský přístup, který následně zrelativizoval ve škole intermediální tvorby prof. Milana Knížáka. Základem jeho velkoformátových obrazů i kresebných studií ale zůstala hmatatelná realita. Monumentalizací a místy až sakrálním prosvětlením svých velkolepých maleb doslova velebí hmotnou podstatu často banálních objektů každodennosti.
Tvorba Vladimíra Vély byla prezentována na řadě samostatných výstav v prestižních galeriích (m.j. Alšova Jihočeská galerie / 2010, Oblastní galerie v Liberci / 2010, Galerie Jiřího Jílka-Šumperk / 2016, GASK /2017, galerie Vyšehrad / 2017) i kolektivních projektů včetně klíčové výstavy Motýlí efekt? kurátora Petra Vaňouse v galerii Rudolfinum /2013.

Terezie Zemánková

 


Galerie Kabinet T. © 2008 - 2019 |  CZ | DE

Státní fond kultury ČR Ministerstvo kultury ČR Statutární město Zlín