Facebook stránky galerie CS DE

Provozovatelem galerie je SPOLEČNOST KT, zapsaný spolek
založené podle zákona č.304/2013 sb.
Spolek je ustaven k obecně prospěšné činnosti v oblasti prezentace současného výtvarného umění českého i zahraničního a to formou autorských výstav.

Cíle činnosti:

  • prezentace současného vizuálního umění českého i zahraničního
  • pořádání autorských výstav
  • vydavatelská činnost související s prezentací autora
  • nabídka přednášek, autorských setkání a edukačních programů

 

Formy činnosti:

  • prezentace vybraných autorů formou vernisáže, kurátorského projevu a vydávání tiskovin propagujících tvorbu autora
  • spolupráce se soukromými i státními galeriemi, jejichž náplní je prezentace současného vizuálního umění
  • soustřeďování informací a poskytování poradenství v oblasti výtvarného umění
  • organizování přednášek a edukačních programů

 

Aktivity uvedené v článku II. a III. stanov nebudou výdělečné, resp. budou vykonávány bezúplatně.


Galerie Kabinet T. © 2008 - 2019 |  CZ | DE

Státní fond kultury ČR Ministerstvo kultury ČR Statutární město Zlín