O galerii


Cíle činnosti

  • prezentace současného vizuálního umění českého i zahraničního
  • pořádání autorských a skupinových výstav
  • vydavatelská činnost související s prezentací autora
  • nabídka přednášek, autorských setkání a edukačních programů

Galerie Na bidýlku, galerista Karel Tutsch, Václavská 14/16, Brno, 1986 – 2008

Právě vyhraněná dramaturgie je jedním z hlavních důvodů, proč se Galerie Na bidýlku stala tak významným pojmem. Karel Tutsch se stejným zaujetím sledoval ryzí malíře i ortodoxní konceptualisty. To bylo patrně nejsilnější kouzlo jeho výstavního programu. Na bidýlku se tedy objevily malby Jiřího Načeradského, Jiřího Sopka nebo Otakara Slavíka, ale stejně tak tu vystavovali Jiří Kovanda, Ján Mančuška nebo Tomáš Hlavina. I „uvnitř žánru“ se galerista orientoval netypicky, protože průběžně vystavoval tajemné psychedelické těkání Jiřího Petrboka, stejně jako vycizelovanou malířskou estetiku Jana Merty. Od studentských počátků sledoval zobrazující malířské přístupy Antonína Střížka či Tomáše Císařovského, ale také byl okouzlen přemýšlivou konceptuální různorodostí Jiřího Davida nebo ryzí malířskou vitalitou Jakuba Špaňhela. Dalším typickým rysem bylo generační rozpětí vystavujících umělců. V první polovině roku 2007 se zde brzy po sobě objevily práce dvaaosmdesátiletého Dalibora Chatrného, následovala prezentace o téměř šedesát let mladší Evy Koťátkové. Tutsch dokázal zvláštním způsobem aktivizovat jakési mezigenerační propojení, když uměl naslouchat svým přátelům umělcům při objevování nejmladších talentů. Dal prostor neopakovatelným projektům, jako například třídílné prezentaci Vladimíra Kokolii nebo akcím Mariana Pally.

Radek Horáček, 2008

 

GALERIE NA BIDÝLKU - seznam výstav 1986 - 2008

Ševeček: https://www.youtube.com/watch?v=s0k5jZnrAYI

VVP AVU Archiv institucí: http://vvp.avu.cz/idatum/search/instituce-23

Radek Horáček, Co ztrácíme odchodem Karla Tutsche:
http://www.artcasopis.cz/clanky/co-ztracime-odchodem-karla-tutsche
http://blog.kokolia.eu/blog/karel-na-bidylku

Galerie Kabinet T., galeristka Lenka Tutschová, J. A. Bati 5637, Zlín, od r. 2008