Facebook stránky galerie CS DE

0či / Augen
 
Fabian Ginsberg, Stefan Hayn
 
 
Vernisáž ve čtvrtek 8. 11. 2018 v 18 h
Vernissage am Donnerstag, 8. 11. 2018, 18 Uhr
 
Výstava trvá do 20. 12. 2018
Ausstellungsdauer bis 20. 12. 2018
 
 

Na výstavě budou prezentovány obrazy, které oba umělci malovali současně a společně pro výstavu Oči. Tematizování kontaktu při společné práci dvou různých umělců vzbuzuje otázku, jak je možné zprostředkovat přenos myšlenek a pocitů, jak je možné tento proces řídit a jakým podmínkám podléhá.
Kromě těchto velkoformátových maleb umělci vystaví své vlastní práce:
Stefan Hayn uvede dva filmové dokumentární portréty. Jeden je založen na rozhovoru S. Hayna se starou ženou, která si vzpomíná na své židovské přítelkyně. V druhém filmu sleduje po dobu jednoho roku farmáře při jeho práci. Fabian Ginsberg přiveze své práce ze série, která se modelově zabývá vztahem k tělesnosti, písmu a prostoru.  (text v DE)

In der Ausstellung von Stefan Hayn und Fabian Ginsberg werden Bilder gezeigt, die die beiden Künstler gemeinsam gemalt haben. Neben diesen für die Ausstellung zentralen Gemeinschaftsarbeiten werden beide Künstler auch einzelne Werke zeigen, die das in den gemeinsamen Bildern angeschlagene Thema variieren und fortführen. Stefan Hayn führt zwei dokumentarische Filmporträts vor. Das eine basiert auf einem Gespräch, das Hayn mit einer alten Frau führte, die sich an ihre jüdischen Freundinnen erinnert. Der andere Film begleitet einen Landwirt ein Jahr lang bei seiner Arbeit. Fabian Ginsberg zeigt ein Bild aus einer Serie, die das Verhältnis von Körperlichkeit, Schrift und Raum modellhaft fasst. Es vereint auf unterschiedlichen Ebenen des Bildobjektes Typografie, Körperindices und auf der Innenseite von Plexiglasscheiben angebrachte Handschrift.

Galerie Kabinet T. © 2008 - 2019 |  CZ | DE