Facebook stránky galerie CS DE

Matěj Lipavský, Václav Litvan, Vojtěch Skácel 

 
Výstava: 18. 9. - 25. 10. 2019
Vernisáž: 17. 9. 2019 v 18:00
 
Mladé autory Matěje Lipavského, Václava Litvana a Vojtěcha Skácela spojuje vztah k prostoru jakožto předmětu jejich uměleckého zkoumání. Ve svých malbách, sochách a site-specific intervencích ohledávají jeho prázdnotu, pokoušejí jeho hranice, dopouštějí se jejich prorůstání a pronikání, narušování i mizení. Každý z nich svou vlastní cestou nahlodává ustálené významy intimního, veřejného, či sakrálního místa i jeho historickou paměť. Všichni s prostorem pracují inverzně, záškodnicky, někdy až neurvale a punkově, jejich počiny mají ale vždy hravý nadhled a svébytnou syrovou poetiku. Výzvou pro jejich improvizovanou uměleckou komunikaci se od 17. 9. stane neutrální „white-cube“ galerie Kabinet T. i její nejbližší okolí.

Galerie Kabinet T. © 2008 - 2019 |  CZ | DE

Státní fond kultury ČR Ministerstvo kultury ČR Statutární město Zlín