Doprovodné programy

EDUKAČNÍ PROGRAM: HERBARIUM

8. 9. – 28. 10. 2022

Edukační program pro studenty středních škol k výstavě Adama Vačkáře Herbarium: komentovaná prohlídka se studenty a kresba rudkou volných studií na různě velké formáty v galerii. V návaznosti na výstavu dále podle volných studií vznikly malby temperami na formátu A1, které studenti Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně vytvářeli ve škole. Prostřednictvím volných kresebných a malířských záznamů na formáty A4 až A1 studenti mohli pozorovat a vnímat instalaci inspirovanou přírodninami a vytvořili vlastní stylizované kresby a malby.